[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Закон за единство и общност. VI Младежки събор (1928). София, 1928.

  1. Роден от Бога
    8 юли 1928 г. [опис]

  2. Без окови!
    9 юли 1928 г. [опис]

  3. Към свобода!
    10 юли 1928 г. [опис]

[подробности по изданието]