[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Първите стъпки. VII Младежки събор (1929). София, 1929.

  1. Първите стъпки
    7 юли 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]