[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Първите стъпки. VII Младежки събор (1929). София, 1929.

[съдържание]