[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. IV Младежки събор. Младежки събор (1926). София, 1926.

  1. Вътрешни и външни връзки
    7 юли 1926 г. [опис]

  2. Особеното място
    8 юли 1926 г. [опис]

  3. Педагогически правила
    9 юли 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]