[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Право си отсъдил. VIII Младежки събор (1930). София, 1930.

[съдържание]