[Сканирана:] Дънов, Петър Константинов. Аз ви избрах. Извънредни беседи от Учителя (1920 г.)Първо издание. София, ИК „Всемир“, 1995. 192 с.ISBN 954-8447-06-1.

 1. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството
  12 февруари 1920 г. [опис]

 2. Силите в природата
  19 февруари 1920 г. [опис]

 3. Великата майка
  26 февруари 1920 г. [опис]

 4. Труд и мъчение
  4 март 1920 г. [опис]

 5. Вяра
  5 март 1920 г. [опис]

 6. Девети март (22 март)
  9 март 1920 г. [опис]

 7. Приятел и раб
  25 април 1920 г. [опис]

 8. Работете с Любов
  10 май 1920 г. [опис]

 9. Десен и ляв път
  13 юни 1920 г. [опис]

 10. Разговор
  15 юни 1920 г. [опис]

 11. Три процеса
  23 юни 1920 г. [опис]

 12. На вечеря с учителя
  25 юни 1920 г. [опис]

 13. Живи извори
  26 юни 1920 г. [опис]

 14. От мен да замине
  27 юни 1920 г. [опис]

 15. Закон за изменение
  27 юни 1920 г. [опис]

 16. Щастието е в человека
  27 юни 1920 г. [опис]

 17. Законът на плътта е закон на ограничението
  28 юни 1920 г. [опис]

 18. Божественият пламък. Разговори с Учителя
  11 юли 1920 г. [опис]

 19. Симоне Йонин, любиш ли ме?
  12 юли 1920 г. [опис]

 20. Ръката
  13 юли 1920 г. [опис]

 21. Двата принципа
  8 август 1920 г. [опис]

 22. Голям е само Бог
  23 август 1920 г. [опис]

 23. Първоначален език
  30 август 1920 г. [опис]

 24. Добрата молитва
  12 септември 1920 г. [опис]

 25. Сърцето си никому в заем не давайте
  12 септември 1920 г. [опис]

 26. Аз ви избрах
  12 септември 1920 г. [опис]

 27. Когато дойде Духът
  14 септември 1920 г. [опис]

 28. Три картини
  15 септември 1920 г. [опис]

 29. Аз дойдох, за да имат живот
  17 септември 1920 г. [опис]

 30. Добри ученици
  19 септември 1920 г. [опис]

 31. С любов и вяра
  26 септември 1920 г. [опис]

 32. За възпитанието на децата
  26 септември 1920 г. [опис]

 33. 400 000 форми
  3 октомври 1920 г. [опис]

 34. Без съмнение и без отсрочка
  10 октомври 1920 г. [опис]

 35. Когато посрещате
  10 октомври 1920 г. [опис]

 36. Само хляб
  12 октомври 1920 г. [опис]

 37. Нито се променя, нито се изменя
  14 октомври 1920 г. [опис]

 38. Което се променя, без да се изменя
  17 октомври 1920 г. [опис]

 39. Закон за правда
  24 октомври 1920 г. [опис]

 40. Който има мир
  24 октомври 1920 г. [опис]

 41. Две лепти
  30 октомври 1920 г. [опис]

 42. Точка, линия, плоскост, куб
  7 ноември 1920 г. [опис]

 43. Една греда
  8 ноември 1920 г. [опис]

 44. Где е правият път?
  27 декември 1920 г. [опис]

 45. Три закона
  28 декември 1920 г. [опис]

 46. Няма любов като Божията Любов
  29 декември 1920 г. [опис]

 47. С думата „може“
  30 декември 1920 г. [опис]

 48. Всичкият дълг
  31 декември 1920 г. [опис]

[подробности по изданието]