1. Палецът трябва да бъде закръглен, да не е като топуз.
  2. Показалецът трябва да бъде остър.
  3. Средният пръст трябва да бъде тъп – той е съвестта. Не трябва да се поставя съдия с островръх среден пръст – такъв съдия ще счупи съвестта си, ще прави компромиси.
  4. Безименият – не трябва да бъде остър, а само закръглен. Който има остър тоя си пръст, той лъже.
  5. Малкият – трябва да бъде прав, да не е изкривен.

13 юли 1920 г., вторник
Куш бунар, Сините камъни