[Сканирана:] Дънов, Петър Константинов. Аз ви избрах. Извънредни беседи от Учителя (1920 г.)Първо издание. София, ИК „Всемир“, 1995. 192 с.ISBN 954-8447-06-1.

Бележки от книгата:

Печат – „Полиграфия“ Пловдив

Забележка: Всички библейски цитати са от БИБЛИЯ, Свещеното Писание на Вехтия и Новия Завет, Цариград, 1914 г. Книгопечатница на Л. Матеосян

[съдържание]