[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Божествен и човешки свят. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Божествен и човешки свят
  23 юли 1940 г. [опис]

 2. Правила на Любовта
  23 юли 1940 г. [опис]

 3. Закон за частите и цялото
  24 юли 1940 г. [опис]

 4. Вечно обновяване
  28 юли 1940 г. [опис]

 5. На сватба
  28 юли 1940 г. [опис]

 6. Реалност на живота
  4 август 1940 г. [опис]

 7. Стотникът
  4 август 1940 г. [опис]

 8. Вяра и вярване
  11 август 1940 г. [опис]

 9. Да имате любов
  11 август 1940 г. [опис]

 10. Божествена радост
  14 август 1940 г. [опис]

 11. Магическата сила на Любовта
  15 август 1940 г. [опис]

 12. Господаруване и слугуване
  16 август 1940 г. [опис]

 13. Сянка и реалност
  17 август 1940 г. [опис]

 14. Изучаване и приемане
  18 август 1940 г. [опис]

 15. Проветряване
  19 август 1940 г. [опис]

 16. Единство на Любовта
  19 август 1940 г. [опис]

 17. Неоцененото богатство
  25 август 1940 г. [опис]

 18. Двете царства
  25 август 1940 г. [опис]

 19. Учение и служение
  28 август 1940 г. [опис]

 20. Вслушване
  29 август 1940 г. [опис]

 21. Прилежание
  30 август 1940 г. [опис]

 22. Десетте девици
  1 септември 1940 г. [опис]

 23. Добрата покана
  1 септември 1940 г. [опис]

 24. Закон за дишането
  4 септември 1940 г. [опис]

 25. Функции на вярата
  8 септември 1940 г. [опис]

 26. Израил и българин
  8 септември 1940 г. [опис]

 27. Любов в трите свята
  15 септември 1940 г. [опис]

 28. Разбрани и неразбрани езици
  15 септември 1940 г. [опис]

 29. Връзка между Бога и човека
  22 септември 1940 г. [опис]

 30. В Божественото училище
  22 септември 1940 г. [опис]

[подробности по изданието]