[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Божествен и човешки свят. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Божествен и човешки свят. Рилски беседи (1940). София, 1940.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Божествен и човешки свят. Рилски беседи (1940). София, 1995.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]