1. Благословена между жените (Рилски беседи (1930). София, 1930)
  5 беседи от 17 август 1930 г. до 21 август 1930 г.

 2. Любовта към Бога (София, 1998)
  10 беседи от 12 юли 1931 г. до 22 юли 1931 г.

 3. Нашето място (София, 1998)
  12 беседи от 30 юли 1931 г. до 10 август 1931 г.

 4. Ценното из книгата на Великия Живот (София, 1998)
  32 беседи от 19 юли 1932 г. до 24 август 1932 г.

 5. Царският път на душата (София, 1998)
  17 беседи от 6 август 1935 г. до 6 септември 1935 г.

 6. Лъчи на живота (Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, 2004)
  24 беседи от 18 юли 1937 г. до 22 септември 1937 г.

 7. Лъчи на живота (София, 1998)
  4 беседи от 11 август 1937 г. до 15 август 1937 г.

 8. Двигатели в живота
  25 беседи от 12 юли 1938 г. до 28 август 1938 г.

 9. Езикът на Любовта (Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г.. София, 2003)
  32 беседи от 12 юли 1939 г. до 22 септември 1939 г.

 10. Божествен и човешки свят (София, 1998)
  30 беседи от 23 юли 1940 г. до 22 септември 1940 г.

 11. Опорни точки в живота (Рилски беседи (1942). София, 1942)
  8 беседи от 21 юни 1942 г. до 28 юни 1942 г.