[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Любовта към Бога. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Любовта към Бога
  12 юли 1931 г. [опис]

 2. Идеалът на човека
  12 юли 1931 г. [опис]

 3. Симон Петър
  12 юли 1931 г. [опис]

 4. Старите накити
  13 юли 1931 г. [опис]

 5. Денят на доброто
  14 юли 1931 г. [опис]

 6. Денят на Божията работа
  16 юли 1931 г. [опис]

 7. Човекът на новото
  19 юли 1931 г. [опис]

 8. Теория и приложение
  20 юли 1931 г. [опис]

 9. Отпечатъци
  21 юли 1931 г. [опис]

 10. Недоказани истини
  22 юли 1931 г. [опис]

[подробности по изданието]