[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Любовта към Бога. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Любовта към Бога. Беседи от Учителя, държани при седемте рилски езера през лятото на 1931 година. Второ (фототипно) издание. София, Издателство „Бяло Братство“ и Издателство „Урания“, 1997. 252 с.ISBN 954-809-70-4.

[Оригинал:] Дънов, Петър Константинов. Любовта към Бога. Беседи от Учителя, държани при седемте рилски езера през лятото на 1931 година. Първо издание. София, 1931. 252 с..

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]