[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Благословена между жените. Рилски беседи (1930). София, 1930.

 1. Благословена между жените
  17 август 1930 г. [опис]

 2. Виждане и съзнаване
  19 август 1930 г. [опис]

 3. Носител на Божиите мисли
  19 август 1930 г. [опис]

 4. Познава гласа му
  20 август 1930 г. [опис]

 5. Божествена връзка
  21 август 1930 г. [опис]

[подробности по изданието]