[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Благословена между жените. Рилски беседи (1930). София, 1930.

[съдържание]