[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Ценното из книгата на Великия Живот. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Слабото и силното
  19 юли 1932 г. [опис]

 2. Най-малкото добро
  20 юли 1932 г. [опис]

 3. Ценни мисли из книгата на Великия живот (I)
  23 юли 1932 г. [опис]

 4. Ценни мисли из книгата на Великия живот (II)
  24 юли 1932 г. [опис]

 5. Ценни мисли из книгата на Великия живот (III)
  26 юли 1932 г. [опис]

 6. Подражатели на Бога
  27 юли 1932 г. [опис]

 7. Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV)
  28 юли 1932 г. [опис]

 8. Добре дошъл
  29 юли 1932 г. [опис]

 9. Ценни мисли из книгата на Великия живот (V)
  30 юли 1932 г. [опис]

 10. Двата пътя
  31 юли 1932 г. [опис]

 11. Опорни точки на живота
  1 август 1932 г. [опис]

 12. Завършени и незавършени процеси
  2 август 1932 г. [опис]

 13. Най-мъчният изпит
  3 август 1932 г. [опис]

 14. С притчи
  4 август 1932 г. [опис]

 15. Ще и не ще
  6 август 1932 г. [опис]

 16. Новите възгледи
  7 август 1932 г. [опис]

 17. Книжници и фарисеи
  8 август 1932 г. [опис]

 18. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI)
  9 август 1932 г. [опис]

 19. Което остарява
  10 август 1932 г. [опис]

 20. Общото благо
  11 август 1932 г. [опис]

 21. Трите свята
  12 август 1932 г. [опис]

 22. Път на зазоряване
  13 август 1932 г. [опис]

 23. Оставете децата
  14 август 1932 г. [опис]

 24. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII)
  15 август 1932 г. [опис]

 25. Ще се приложи
  16 август 1932 г. [опис]

 26. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII)
  17 август 1932 г. [опис]

 27. Ценни мисли из книгата на Великия живот (IX)
  18 август 1932 г. [опис]

 28. Делата Божии
  19 август 1932 г. [опис]

 29. Открити
  20 август 1932 г. [опис]

 30. На живите
  21 август 1932 г. [опис]

 31. Слизане и възлизане
  23 август 1932 г. [опис]

 32. Иде час
  24 август 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]