[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Царският път на душата. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Радвайте се
  6 август 1935 г. [опис]

 2. Царският път на душата
  7 август 1935 г. [опис]

 3. Млад, възрастен и стар
  9 август 1935 г. [опис]

 4. Две естества
  11 август 1935 г. [опис]

 5. Божествения ръб
  12 август 1935 г. [опис]

 6. Новораждане
  14 август 1935 г. [опис]

 7. Несъвместими неща
  16 август 1935 г. [опис]

 8. Пробни страдания
  18 август 1935 г. [опис]

 9. Ценност на нещата
  21 август 1935 г. [опис]

 10. Проява на Любовта
  23 август 1935 г. [опис]

 11. Сочни храни
  25 август 1935 г. [опис]

 12. Ще дойде отвътре
  1 септември 1935 г. [опис]

 13. С человечески езици
  1 септември 1935 г. [опис]

 14. Стари и нови разбирания
  2 септември 1935 г. [опис]

 15. Всичко е за добро
  3 септември 1935 г. [опис]

 16. Отворени книги
  4 септември 1935 г. [опис]

 17. Кристализиране на човешката душа
  6 септември 1935 г. [опис]

[подробности по изданието]