[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Царският път на душата. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Царският път на душата. Рилски беседи (1935). София, 1935.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Царският път на душата. Рилски беседи (1935). София, 1993.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]