[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Лъчи на живота. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Път и възможности
  11 август 1937 г. [опис]

 2. Хармонични и дисхармонични съпоставления
  11 август 1937 г. [опис]

 3. Четири правила
  13 август 1937 г. [опис]

 4. Да познават
  15 август 1937 г. [опис]

[подробности по изданието]