[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Лъчи на живота. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Лъчи на живота. Рилски беседи (1937). София, 1937.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Лъчи на живота. Рилски беседи (1937). София, 1993.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол.

[съдържание]