[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Езикътъ на любовьта. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.

 1. Силата на Любовта
  12 юли 1939 г. [опис]

 2. Отличителни качества на мисълта
  12 юли 1939 г. [опис]

 3. Реалното в живота
  16 юли 1939 г. [опис]

 4. Четири основни правила на хигиената
  19 юли 1939 г. [опис]

 5. С вяра без смущение
  21 юли 1939 г. [опис]

 6. През вратата на Любовта
  23 юли 1939 г. [опис]

 7. Любов и почитание
  23 юли 1939 г. [опис]

 8. Той е
  26 юли 1939 г. [опис]

 9. Разумност
  30 юли 1939 г. [опис]

 10. Запазване и спечелване
  30 юли 1939 г. [опис]

 11. Умен, добър и силен
  2 август 1939 г. [опис]

 12. Търпение
  4 август 1939 г. [опис]

 13. Светлина, топлина и сила
  6 август 1939 г. [опис]

 14. Постоянното в живота
  6 август 1939 г. [опис]

 15. Първият плод на Духа
  9 август 1939 г. [опис]

 16. Господар и слуга
  11 август 1939 г. [опис]

 17. Опознаване
  12 август 1939 г. [опис]

 18. Вечният живот
  13 август 1939 г. [опис]

 19. Гласът на Любовта
  13 август 1939 г. [опис]

 20. Разнообразието в живота
  14 август 1939 г. [опис]

 21. На своето място
  15 август 1939 г. [опис]

 22. Възможностите на Любовта
  16 август 1939 г. [опис]

 23. Не дири своето си
  17 август 1939 г. [опис]

 24. Новият закон
  18 август 1939 г. [опис]

 25. Новораждане
  19 август 1939 г. [опис]

 26. Относителни и абсолютни разбирания
  20 август 1939 г. [опис]

 27. Малката молитва
  21 август 1939 г. [опис]

 28. Цар и служител
  22 август 1939 г. [опис]

 29. Трите неща
  26 август 1939 г. [опис]

 30. Запалката на свещения огън
  27 август 1939 г. [опис]

 31. Еднообразие и разнообразие
  27 август 1939 г. [опис]

 32. Нито близо, нито далече
  22 септември 1939 г. [опис]

[подробности по изданието]