[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Лѫчи на живота. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.

 1. Първият лъч на топлината
  18 юли 1937 г. [опис]

 2. Божието слово е опитано
  19 юли 1937 г. [опис]

 3. Ценности и възможности
  21 юли 1937 г. [опис]

 4. Стани
  23 юли 1937 г. [опис]

 5. Основните тонове
  25 юли 1937 г. [опис]

 6. Правилна обхода
  25 юли 1937 г. [опис]

 7. Реалното и идеалното
  28 юли 1937 г. [опис]

 8. Планини и долини
  30 юли 1937 г. [опис]

 9. Червен и светъл
  1 август 1937 г. [опис]

 10. Разбиране и съзнание
  1 август 1937 г. [опис]

 11. Нашето предназначение
  4 август 1937 г. [опис]

 12. Мед да потече
  6 август 1937 г. [опис]

 13. Качества на ума, сърцето и тялото
  8 август 1937 г. [опис]

 14. Двете състезания
  8 август 1937 г. [опис]

 15. Пътят и възможностите
  11 август 1937 г. [опис]

 16. Хармонични и дисхармонични съпоставяния
  11 август 1937 г. [опис]

 17. Четирите правила
  13 август 1937 г. [опис]

 18. Да познават
  15 август 1937 г. [опис]

 19. Свободно даване
  22 август 1937 г. [опис]

 20. Четирите отношения
  22 август 1937 г. [опис]

 21. Трите ухания
  23 август 1937 г. [опис]

 22. Път за освобождение
  24 август 1937 г. [опис]

 23. Вътрешна обхода
  29 август 1937 г. [опис]

 24. Вечно подмладяване
  22 септември 1937 г. [опис]

[подробности по изданието]