[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Опорни точки в живота. Рилски беседи (1942). София, 1942.

 1. Опорни точки в живота
  21 юни 1942 г. [опис]

 2. Единното и неделимото
  22 юни 1942 г. [опис]

 3. Възходящият път
  23 юни 1942 г. [опис]

 4. Живите числа
  25 юни 1942 г. [опис]

 5. Прилагане на живите числа
  26 юни 1942 г. [опис]

 6. Новият път
  27 юни 1942 г. [опис]

 7. Новият свят
  28 юни 1942 г. [опис]

 8. Космичната Любов
  28 юни 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]