[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Разсмотрете криновете в полето как растат. 1997.

  1. Ако Ме любите, ще опазите Моите заповеди
    11 януари 1915 г. [опис]

  2. Разсмотрете криновете в полето как растат
    19 ноември 1916 г. [опис]

  3. Достатъчна ти е Моята благодат
    18 януари 1917 г. [опис]

[подробности по изданието]