[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Разсмотрете криновете в полето как растат. 1997.

[съдържание]