[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Новото човечество. Съборна беседа. София, 1921.

  1. Новото човечество
    19 август 1920 г. [опис]

[подробности по изданието]