[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Новото човечество. Съборна беседа. София, 1921.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Новото човечество. Съборна беседа. София, 1947.

[съдържание]