[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. Съборни беседи (1919). Том I. София, 1919.

 1. Обяснение върху обстановката на залата за събрания
  19 август 1919 г. [опис]

 2. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората
  19 август 1919 г. [опис]

 3. Разбиране и прилагане
  20 август 1919 г. [опис]

 4. Правият път
  20 август 1919 г. [опис]

 5. Живот вечен
  22 август 1919 г. [опис]

 6. Методи за лекуване
  22 август 1919 г. [опис]

 7. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот
  23 август 1919 г. [опис]

 8. Начин за себеконтрол
  24 август 1919 г. [опис]

 9. Наряди
  26 август 1919 г. [опис]

 10. Беседа по нарядите
  26 август 1919 г. [опис]

[подробности по изданието]