[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. Съборни беседи (1919). Том I. София, 1919.

[съдържание]