[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Наряд и упътвания. Съборни беседи (1925). София, 1925.

 1. Утринна молитва
  23 август 1925 г. [опис]

 2. Наряд и упътвания
  24 август 1925 г. [опис]

 3. Утринна молитва
  25 август 1925 г. [опис]

 4. Наряд и упътвания
  26 август 1925 г. [опис]

 5. Наряд и упътвания
  27 август 1925 г. [опис]

 6. Наряд и упътвания
  28 август 1925 г. [опис]

 7. Наряд и упътвания
  29 август 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]