[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Наряд и упътвания. Съборни беседи (1925). София, 1925.

[съдържание]