[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великата майка. София, 1993.

 1. Венецът на живота
  15 февруари 1917 г. [опис]

 2. Оправдание и спасение
  5 април 1917 г. [опис]

 3. Съчетанието (което Бог е съчетал)
  3 май 1917 г. [опис]

 4. Простотата
  31 май 1917 г. [опис]

 5. Съхранение на душевната енергия
  10 юни 1918 г. [опис]

 6. Пълнене и празнене
  26 юни 1918 г. [опис]

 7. Който намигнува
  7 ноември 1918 г. [опис]

 8. Малкият разбор
  5 декември 1918 г. [опис]

 9. Встъпление в Любовта
  16 януари 1919 г. [опис]

 10. Това учение
  17 април 1919 г. [опис]

 11. Призваха Исуса
  19 юни 1919 г. [опис]

[подробности по изданието]