[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великата майка. София, 1993.

[съдържание]