[Преписана:] Дѫновъ, Петъръ Константиновъ. Разумният живот. Тритѣ основи на живота. Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 128 с. ISBN 954-9589-57-9.

 1. Качества на разумния живот
  24 август 1924 г. [опис]

 2. Правила на разумния живот
  31 август 1924 г. [опис]

 3. Съзнателният живот като забава
  1 септември 1924 г. [опис]

 4. Царе – слуги на Господа
  7 септември 1924 г. [опис]

 5. Любовта
  27 февруари 1921 г. [опис]

 6. Вярата
  6 март 1921 г. [опис]

 7. Надеждата
  16 януари 1920 г. [опис]

 8. Великденски подарък
  24 април 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]