[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Отличителните черти на човека. София, 1928.

  1. Отличителните черти на човека
    22 март 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]