[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Отличителните черти на човека. София, 1928.

[съдържание]