[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Баща и син. София, 1937.

  1. Баща и син
    1 януари 1937 г. [опис]

  2. На своето място и на своето време
    22 март 1937 г. [опис]

[подробности по изданието]