[Преписана:] Учителя. Пѫтьтъ на ученика. Съборни бесѣди отъ Учителя. София, 1996. 467 с.

 1. Пътят на ученика
  19 август 1927 г. [опис]

 2. Духът на Господа
  19 август 1927 г. [опис]

 3. Братя в единомислие
  20 август 1927 г. [опис]

 4. Ще се превърне в радост
  21 август 1927 г. [опис]

 5. Обич към знанието
  21 август 1927 г. [опис]

 6. Пробуждане съзнанието на ученика
  22 август 1927 г. [опис]

 7. Дойде глас
  23 август 1927 г. [опис]

 8. Явно говорих
  24 август 1927 г. [опис]

 9. Свещеният час
  24 август 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]