[Преписана:] Учителя. Пѫтьтъ на ученика. Съборни бесѣди отъ Учителя. София, 1996. 467 с.

[Оригинал:] Учителя. Пѫтьтъ на ученика. Съборни бесѣди отъ Учителя. София, Просветен комитет, 1927. 467 с.

Бележки от книгата:

Дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на „Изгрева“, през лятото 1927 г.

Допълнителни бележки:

Оригиналното издание е със старите букви.

[съдържание]