[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. Съборни беседи (1921). София, 1922.

 1. Утринна беседа. Преображение
  19 август 1921 г. [опис]

 2. Гимнастически упражнения
  19 август 1921 г. [опис]

 3. Възпитание на човешката воля
  19 август 1921 г. [опис]

 4. Пробуждане на колективното съзнание
  19 август 1921 г. [опис]

 5. Утринна беседа (без заглавие)
  20 август 1921 г. [опис]

 6. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси
  20 август 1921 г. [опис]

 7. Закон на съвършенството
  20 август 1921 г. [опис]

 8. Утринна беседа (без заглавие)
  21 август 1921 г. [опис]

 9. Правилни методи за разбиране
  21 август 1921 г. [опис]

 10. Общи упражнения
  21 август 1921 г. [опис]

 11. Четирите съвета
  21 август 1921 г. [опис]

 12. Определяне работата на четирите съвета
  21 август 1921 г. [опис]

 13. Размишления
  22 август 1921 г. [опис]

 14. Правилният развой на човешките енергии
  22 август 1921 г. [опис]

 15. Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота
  22 август 1921 г. [опис]

 16. Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили
  22 август 1921 г. [опис]

 17. Размишления
  23 август 1921 г. [опис]

 18. Отговор на зададени въпроси
  23 август 1921 г. [опис]

 19. Размишления
  24 август 1921 г. [опис]

 20. Законът на самопожертването
  24 август 1921 г. [опис]

 21. Размишления
  25 август 1921 г. [опис]

 22. Разумно служене
  25 август 1921 г. [опис]

[подробности по изданието]