[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Да им дам живот. Съборни беседи (1936). София, 1936.

 1. Да им дам живот
  19 август 1936 г. [опис]

 2. Вътрешна връзка
  20 август 1936 г. [опис]

 3. Външна и вътрешна Любов
  21 август 1936 г. [опис]

 4. Основни черти на новото
  22 август 1936 г. [опис]

 5. Проникване
  23 август 1936 г. [опис]

 6. Човешко и Божествено
  26 август 1936 г. [опис]

 7. Проявеният и непроявеният
  29 август 1936 г. [опис]

 8. Пътища на Любовта
  30 август 1936 г. [опис]

[подробности по изданието]