[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Да им дам живот. Съборни беседи (1936). София, 1936.

[съдържание]