[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Аз съм истинската лоза. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Беседа за младите
  25 август 1922 г. [опис]

 2. Новият и старият живот
  26 август 1922 г. [опис]

 3. Изтълкувай ни тази притча
  26 август 1922 г. [опис]

 4. Правила и мерки за избягване на всички погрешки
  27 август 1922 г. [опис]

 5. Аз съм истинската лоза
  27 август 1922 г. [опис]

 6. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика
  30 август 1922 г. [опис]

 7. Съвети и наставления за Учениците
  3 септември 1922 г. [опис]

 8. Аз съм вратата на овцете
  10 септември 1922 г. [опис]

 9. Празникът на труда
  22 септември 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]