[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Аз съм истинската лоза. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Аз съм истинната лоза. Съборни беседи (1922). Варна, 1992.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол.

[съдържание]