[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Възможности за щастие. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Възможности за щастие
  24 август 1941 г. [опис]

 2. Същината на човека
  24 август 1941 г. [опис]

 3. Тя иде
  25 август 1941 г. [опис]

 4. Новият път
  26 август 1941 г. [опис]

 5. Зората на живота
  27 август 1941 г. [опис]

 6. Правилно дишане
  29 август 1941 г. [опис]

 7. Служение с Любов
  31 август 1941 г. [опис]

 8. Предназначението на човека
  31 август 1941 г. [опис]

 9. Прави възгледи
  3 септември 1941 г. [опис]

 10. Гладът
  5 септември 1941 г. [опис]

 11. Което не е
  7 септември 1941 г. [опис]

 12. Малкият опит
  10 септември 1941 г. [опис]

 13. Възелът
  10 септември 1941 г. [опис]

 14. Трите перпендикуляра
  12 септември 1941 г. [опис]

 15. Единственото нещо
  14 септември 1941 г. [опис]

 16. Двама или трима
  14 септември 1941 г. [опис]

 17. Четирите положения
  17 септември 1941 г. [опис]

 18. Красивото в живота
  19 септември 1941 г. [опис]

 19. Царството Божие
  21 септември 1941 г. [опис]

 20. Знание и сила
  21 септември 1941 г. [опис]

 21. От север към юг
  22 септември 1941 г. [опис]

[подробности по изданието]