[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Възможности за щастие. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Възможности за щастие. Съборни беседи (1941). София, 1941.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Възможности за щастие. Съборни беседи (1941). София, 1995.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол.

[съдържание]