[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. По Бога направени. Съборни беседи (1929). София, 1929.

  1. По Бога направени
    25 август 1929 г. [опис]

  2. Положителни и отрицателни черти на живота
    26 август 1929 г. [опис]

  3. Линиите на природата
    27 август 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]