[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. По Бога направени. Съборни беседи (1929). София, 1929.

[съдържание]