[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Да имъ дамъ животъ. Съборни беседи. 1936 година. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 176 с. ISBN 954-9589-89-7.

  1. Вѣра
    19 август 1936 г. [опис]

  2. Вѫтрѣшната връзка на живота
    20 август 1936 г. [опис]

  3. Външна и вѫтрешна любовь
    21 август 1936 г. [опис]

  4. Основната чърта на новото
    22 август 1936 г. [опис]

  5. Проникване
    23 август 1936 г. [опис]

  6. Човѣшко и Божествено
    26 август 1936 г. [опис]

  7. Проявениятъ и непроявениятъ
    29 август 1936 г. [опис]

  8. Любовьта и свободата. Четиритѣхъ пѫтища въ Любовьта
    30 август 1936 г. [опис]

  9. За Слава Божия
    20 септември 1936 г. [опис]

  10. Дветѣ полушария. Северното и южното полушарие
    22 септември 1936 г. [опис]

  11. До 29-ти юний
    19 май 1935 г. [опис]

  12. Наближило е Царството Божие
    10 август 1930 г. [опис]

[подробности по изданието]