[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Да имъ дамъ животъ. Съборни беседи. 1936 година. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 176 с. ISBN 954-9589-89-7.

 1. Вѣра
  19 август 1936 г. [опис]

 2. Вѫтрѣшната връзка на живота
  20 август 1936 г. [опис]

 3. Външна и вѫтрешна любовь
  21 август 1936 г. [опис]

 4. Основната чърта на новото
  22 август 1936 г. [опис]

 5. Проникване
  23 август 1936 г. [опис]

 6. Човѣшко и Божествено
  26 август 1936 г. [опис]

 7. Проявениятъ и непроявениятъ
  29 август 1936 г. [опис]

 8. Любовьта и свободата. Четиритѣхъ пѫтища въ Любовьта
  30 август 1936 г. [опис]

 9. За Слава Божия
  20 септември 1936 г. [опис]

 10. Дветѣ полушария. Северното и южното полушарие
  22 септември 1936 г. [опис]

 11. До 29-ти юний
  19 май 1935 г. [опис]

 12. Наближило е Царството Божие
  10 август 1930 г. [опис]

[подробности по изданието]