[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великото в живота. Съборни беседи (1934). София, 1934.

 1. Великото в живота
  5 август 1934 г. [опис]

 2. Граници на живота
  8 август 1934 г. [опис]

 3. Противоречия и възможности
  12 август 1934 г. [опис]

 4. Живот, знание, свобода
  15 август 1934 г. [опис]

[подробности по изданието]